Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/8/9/husforalla.se/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258 Durisol » Hus För Alla

Durisol

 

Durisol är ett naturligt och organiskt byggmaterial som består av mineraliserat granflis. Det första steget i mineraliseringsprocessen är att de finaste partiklarna avlägsnas i trädet, vari sockret extraheras. Trämaterialet har då inte längre någon energi och skyddas på detta vis från skadedjur och nedbrytningsprocesser. Efter detta tillsätts portlandcement och vatten. Denna blandning formas sedan till Durisol-block. På grund av mineraliseringsprocessen förstärks på detta vis cementens struktur. Produktionsprocessen (dosera – mixa – omvandla – kvalitetskontrollera) kräver mycket lite energi.

Detta betyder låg energiförbrukning, framför allt genom användning av sekundära material i produktionen. Durisols CO2-utsläpp vid produktion är mycket små och det betyder att de inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Durisol har en positiv inverkan på huset och inomhusluften. Teststudier visar att Durisol väggar tillåter upp till 15 gånger bättre luftkvalitet (på grund av avdunstning av vatten) än andra moderna hus som konstruerats med vanligt byggmaterial.

Egenskaper och kännetecken:

Durisol-block har följande funktioner:
· Mycket goda isoleringsegenskaper (naturligt U – värde 0,19). Durisol kräver ingen extra isolering.
· Durisol-block har inga köldbryggor.
· Durisol-block är miljövänliga. Durisol har bland annat vunnit ett pris för bästa miljövänliga produkt i USA.
· God luftkvalité genom väggarnas konstruktion.
· Organiskt material (90% trä). Miljön skyddas och ingen CO2-gas släpps ut i atmosfären.
· Durisol är inte ett brännbart material och brandklissificeras A2. Detta betyder att övertändning inte sker vid tillämpning av produkter i denna klass. Durisol är väl testat, och vid en test gällande fyra timmar och en temperatur på 1100 ° C kunde man efteråt inte finna några strukturella skador på Durisolblocken.
· Mineralisering: processen som förhindrar att Durisol-block förmultnar eller bränns då all energi (socker) avlägsnas från materialet.
· Snabb och enkel konstruktionsmetod
· Den snabba byggprocessen kräver fysiskt tungt arbete (Blocken är mycket lätta). Konstruktionstider och arbetskostnader är därför förhållandevis låga. Fyra arbetare är tillräckligt för att bygga ett enda hus.
· Väldigt låg del avfall. Nästan allt trä kan användas i produktionsprocessen.
· Kan byggas på vintern. Durisol-block eliminerar säsongsvariationer och tillåter snabba byggprocesser under hela året.
· Durisolmaterial påverkas inte av gnagare, termiter och andra skadedjur.

 

© Copyright Hus För Alla 2015